• family 440,000원 (0%▼)
 • silver 427,000원 (3%▼)
 • gold 418,000원 (5%▼)
 • black 410,000원 (7%▼)
 • vvip 396,000원 (10%▼)
 • 회원등급 혜택보러가기
[BVLGARI-불가리]
357793 세르펜티 바이퍼 다이아몬드 넥클레스
정품 동일 소재 사용


홈페이지에 없는 제품들 또는 사이즈/색상의 경우
고객센터 카카오톡 및 전화로 상담해주시기 바랍니다

정품가격
28,700,000
판매가격
440,000

상품코드
1664554428

상품 옵션
총 금액 0

space_300.png

20220906_i1662443124_6375_0.jpg.jpg

20220906_i1662443124_3141_8.jpg.jpg

20220906_i1662443124_4775_3.jpg.jpg

20220906_i1662443124_2538_7.jpg.jpg

space_300.png

option_6337162ce8009.png

space_300.png

6aeb3a1f364601f62631d38c5ba1199.jpg

d365928ef98ad17eacabf28170c0ced.jpg

space_300.png

39e2f1544b9a3cb187982f5c7be6386.jpg

eb02ce5b6b90428b56ac4c6db50d2a2.jpg

space_300.png

20220906_i1662443259_4735_2.jpg.jpg

20220906_i1662443259_6793_3.jpg.jpg

20220906_i1662443259_983_4.jpg.jpg

20220906_i1662443259_2917_1.jpg.jpg

wm_63371648e5fd7.jpg

wm_6337164ab908a.jpg

wm_63371649624e6.jpg

20220906_i1662443259_105_5.jpg.jpg

20220906_i1662443259_7735_6.jpg.jpg

20220906_i1662443578_1070_1.jpg.jpg

20220906_i1662443578_1644_3.jpg.jpg

20220906_i1662443578_4037_2.jpg.jpg

20220906_i1662443259_5838_0.jpg

space_300.png

20220906_i1662443124_571_1.jpg.jpg

20220906_i1662443124_505_6.jpg.jpg

space_300.png

option_633716c59a6aa.png

space_300.png

20220906_i1662443578_1794_6.jpg.jpg

20220906_i1662443578_9497_5.jpg.jpg

20220906_i1662443641_1282_0.jpg.jpg

space_300.png

20220906_i1662443124_2524_2.jpg.jpg

space_300.png


 • HOME
 • 장바구니
 • 나의쇼핑정보
 • 고객센터

  고객센터

  070-8095-4630

  • 평일 AM 11:00 ~ PM 07:00
  • 점심 PM 12:00 ~ PM 01:00 ※ 공휴일 휴무
 • 카카오톡
 • 최근본상품
  • [BVLGARI-불가리]<BR>357793 세르펜티 바이퍼 다이아몬드 넥클레스<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>
  더보기
  최근본상품 나의관심
  • [BVLGARI-불가리]<BR>357793 세르펜티 바이퍼 다이아몬드 넥클레스<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>