• family 300,000원 (0%▼)
 • silver 291,000원 (3%▼)
 • gold 285,000원 (5%▼)
 • black 279,000원 (7%▼)
 • vvip 270,000원 (10%▼)
 • 회원등급 혜택보러가기
신상 16위
[GUCCI-구찌]
695139 GG 울 쟈가드 스카프
정품 동일 소재 사용


홈페이지에 없는 제품들 또는 사이즈/색상의 경우
고객센터 카카오톡 및 전화로 상담해주시기 바랍니다

정품가격
850,000
판매가격
300,000

상품코드
1668434025

상품 옵션
총 금액 0

20221020_i1666229255_9275_2.jpg.jpg

space_300.png

option_6372498620fda.png

695139_4GA10_4168_001_100_0000_Light-GG-wool-jacquard-scarf.jpg

695139_4GA10_4168_002_100_0000_Light-GG-wool-jacquard-scarf.jpg

space_300.png

695139_4GA10_4168_004_100_0000_Light-GG-wool-jacquard-scarf.jpg

695139_4GA10_4168_003_100_0000_Light-GG-wool-jacquard-scarf.jpg

space_300.png

wm_637249ad311f1.jpg

20221020_i1666229402_373_6.jpg.jpg

20221020_i1666229402_565_8.jpg.jpg

20221020_i1666229402_6514_7.jpg.jpg

space_300.png

20221020_i1666229402_7212_3.jpg.jpg

20221020_i1666229402_5634_5.jpg.jpg

20221020_i1666229402_4219_4.jpg.jpg

space_300.png

option_63724989a899e.png

wm_637249ab20842.jpg

20221020_i1666229255_2792_4.jpg.jpg

20221020_i1666229255_930_6.jpg.jpg

20221020_i1666229255_5331_5.jpg.jpg

space_300.png

20221020_i1666229255_7638_3.jpg.jpg

20221020_i1666229255_2783_7.jpg.jpg

20221020_i1666229255_7147_8.jpg.jpg

space_300.png

20221020_i1666229255_9275_2.jpg.jpg


 • HOME
 • 장바구니
 • 나의쇼핑정보
 • 고객센터

  고객센터

  070-8095-4630

  • 평일 AM 11:00 ~ PM 07:00
  • 점심 PM 12:00 ~ PM 01:00 ※ 공휴일 휴무
 • 카카오톡
 • 최근본상품
  • [GUCCI-구찌]<BR>695139 GG 울 쟈가드 스카프<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>
  더보기
  최근본상품 나의관심
  • [GUCCI-구찌]<BR>695139 GG 울 쟈가드 스카프<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>