• family 450,000원 (0%▼)
 • silver 437,000원 (3%▼)
 • gold 428,000원 (5%▼)
 • black 419,000원 (7%▼)
 • vvip 405,000원 (10%▼)
 • 회원등급 혜택보러가기
[GIVENCHY-지방시]
BH005LH17G 리퍼 프린트 레더 시티 하이탑
정품 동일 소재 사용


홈페이지에 없는 제품들 또는 사이즈/색상의 경우
고객센터 카카오톡 및 전화로 상담해주시기 바랍니다

정품가격
1,725,000
판매가격
450,000

상품코드
1669097522

상품 옵션
총 금액 0

option_637c6aac06117.png

High_Resolution_JPG-BH005LH17G960-03-04.jpg

High_Resolution_JPG-BH005LH17G960-03-07.webp

High_Resolution_JPG-BH005LH17G960-03-01.webp

High_Resolution_JPG-BH005LH17G960-03-12.webp

High_Resolution_JPG-BH005LH17G960-03-08.webp

High_Resolution_JPG-BH005LH17G960-03-13.webp

space_300.png

20221029_i1667048602_7630_2.jpg.jpg

20221029_i1667048602_2163_0.jpg.jpg

20221029_i1667048602_9340_1.jpg.jpg

20221029_i1667048602_4014_4.jpg.jpg

20221029_i1667048602_1038_3.jpg.jpg

20221029_i1667048602_927_6.jpg.jpg

20221029_i1667048602_1588_5.jpg.jpg

20221029_i1667048602_6070_7.jpg.jpg

20221029_i1667048602_302_8.jpg.jpg


 • HOME
 • 장바구니
 • 나의쇼핑정보
 • 고객센터

  고객센터

  070-8095-4630

  • 평일 AM 11:00 ~ PM 07:00
  • 점심 PM 12:00 ~ PM 01:00 ※ 공휴일 휴무
 • 카카오톡
 • 최근본상품
  • [GIVENCHY-지방시]<BR>BH005LH17G 리퍼 프린트 레더 시티 하이탑<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>
  더보기
  최근본상품 나의관심
  • [GIVENCHY-지방시]<BR>BH005LH17G 리퍼 프린트 레더 시티 하이탑<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>